8 Hour Deep Sleep Music: Relaxing Music, Meditation Music, Sleeping Music, Relaxation Music ☯2010

Yellow Brick Cinema’s Sleep Music is the most relaxing music to help you achieve deep sleep. Our background music for sleep will help you fall asleep, allowing you to experience rejuvenating…

Comments
 • YellowBrickCinema says:

 • Kim Thi says:

  Nhạc này sẽ giúp các bạn dễ ngủ hơn, các bạn vào Youtube và search từ:
  relaxing music sleep, có rất nhiều clip để chọn: để dễ ngũ, thư giản… các
  bạn cũng có thể hít vào và thở ra thật sâu và nhẹ nhàng, lắng nghe nhịp hít
  thở của mình và từ từ đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng

  Chúc các bạn ngủ ngon nhé! :)
  

 • John Grant says:

  Kept me awake aw night 

 • Mini Cookie says:

  Can someone explain me what exactly delta, theta and alpha waves are? O.o
  :D

Leave a Comment
To use reCAPTCHA you must get an API key from http://recaptcha.net/api/getkey